Parlem valencià

Amb Lluís Gómez, president de Terres del Vinalopó, Parlem valencià i, així, coneixem i aprenem a valorar la llengua, la que hem parlat sempre, la dels nostres pares, la nostra. Sense cap altres intencions que les de reivindicar i agraïr que Novelda, “de sempre”, parla valencià.

 

Con / Amb

Magda Campos
Lluís Gómez
 

Emisión / Emissió

Lunes, 12:15h (quincenal)
Dilluns, 12:15h (quinzenal)